TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASTIEDON KÄSITTELYSTÄ KRAPIN PAJALLA

 

Rekisterinpitäjä:

Tuusulanjärven tapahtumat Oy
2764486-9
Rantatie 2
04310 Tuusula

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja markkinointiin sekä palveluprosesseihimme liittyen.

Rekisterin pitäjä Tuusulanjärven tapahtumat Oy, jäljempänä Krapin paja, kerää ja käsittelee henkilötietoja lain vaatimuksiin perustuen ja asiakaspalveluun, asiakassuhteen ylläpitoon sekä markkinointiin liittyen.

Krapin pajan tietosuojavastaavana toimii Anu Uhlenius, anu.uhlenius@krapinpaja.fi.

 

 1. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELY

Krapin Paja kerää ja käsittelee henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Kerääminen ja käsittely voi tapahtua käyttäessäsi palveluitamme, esimerkiksi varauksia tehdessäsi, majoittumisesi aikana ja sen jälkeen.

Krapin Paja kerää myös aika-ajoin tai hankkii henkilötietoja Krapin Pajan sisäisistä tai ulkopuolisista tietokannoista (esimerkiksi LinkedIn, Facebook tai Google). Silloin tällöin vastaanotamme henkilötietojasi ja muuta tietoa yhteistyökumppaneiltamme, joka voidaan lisätä profiiliisi (mikäli profiili on luotu).

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan käyttöperusteisesti palvelutilanteissa asiakassuhteen ylläpitoon liittyen sekä markkinointitarkoituksissa.

Laki edellyttää, että henkilötietosi ovat koko ajan täsmällisiä ja ajan tasalla, minkä vuoksi saatamme hankkia henkilötietojasi ulkopuolisista lähteistä, kuten julkisista rekistereistä.

Krapin Paja voi kerätä ulkopuolisilta tahoilta esimerkiksi päivitettyjä osoitetietoja ja väestötietoja sekä erilaisissa kampanjoissa markkinointiluvan antaneiden yhteistietoja.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Keräämme ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia kunkin palvelun erillisissä ehdoissa ja tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa tarkoituksissa. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, palveluiden käyttöä helpottavat tiedot, käyttöhistoriaa, tiedot uutiskirjeen tilaamisesta, tiedot matkaseurasta, maksut, työsuhde, yhteystiedot hätätilanteessa, ruokavaatimukset, liikuntarajoitteisuus ja muut tiedot, jotka annat palveluita käyttäessäsi ja joiden avulla voimme huomioida tarpeesi paremmin. Krapin Paja voi kerätä ulkopuolisilta tahoilta esimerkiksi päivitettyjä osoitetietoja ja väestötietoja sekä erilaisissa kampanjoissa markkinointiluvan antaneiden yhteistietoja.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Krapin Paja kerää henkilötietoja eri tarkoituksiin. Käyttämistäsi palveluista riippuu, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, ja millä tavoin ne kerätään. Asiakkailta kerätään tietoja palvelutilanteita varten, asiakassuhteen hoitoa varten sekä markkinointitarkoituksiin.

Käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Hallinnoidaksemme, tarjotaksemme, kehittääksemme ja ylläpitääksemme palveluitamme;
 2. Käsitelläksemme palveluitasi koskevia varauksia ja tilauksia;
 3. Ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi tekstiviestitse, muiden mobiilisovellusten välityksellä tai sähköpostitse, tai ilmoittaaksemme sinulle varauksesi statuksen tai varaukseesi liittyvän tiedon ennen majoitusta, sen aikana ja majoituksen jälkeen;
 4. Määrittääksemme vikoja, optimoidaksemme teknologiaa ja mahdollistaaksemme yhteydenoton varausta tai palveluiden toteuttamista koskevissa ongelmatilanteissa;
 5. Analysoidaksemme ja parantaaksemme palveluiden laatua ja palvelukokemustasi;
 6. Yksilöidäksemme kanssasi käytyä palveluita koskevaa viestintää, esimerkiksi luomalla sinulle profiilin ja lähettämällä sinulle tarjouksia, jotka vastaavat profiiliasi palveluiden käyttäjänä;
 7. Analysoidaksemme palveluidemme tilastoja ja käyttäjien käyttäytymistä;
 8. Parantaaksemme etujasi ja palvelukokemusta muilla tavoilla, joita uskomme sinun arvostavan;
 9. Mainostaaksemme palveluitamme ja tuotteitamme, suoraan tai epäsuorasti, mukaan lukien käyttäytymiseen perustuva markkinointi.

Sinulla on oikeus veloituksetta ja milloin tahansa kieltää Krapin Pajaa käsittelemästä sinua koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa siihen antamasi suostumus. Voit käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä Krapin Pajan tietosuojavastaavaan sähköpostitse: anu.uhlenius@krapin.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA SIIRTÄMINEN

Krapin Paja säilyttää asiakassuhteeseen perustutuvia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen keston ajan sekä kolme (3) vuotta sen päättymisen jälkeen. Markkinointirekisteriin suostumuksellasi annetut tiedot säilytämme niin kauan, kuin tieto on oikeaa tai eväät suostumuksesi tietojesi käsittelyä varten.

Krapin Paja voi luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillensa yhteisten tilaisuuksien järjestelyjen näin edellyttäessä tai ulkopuolisen alihankkijan suorittamaa markkinointikampanjaa varten. Tällöin he käsittelevät tietojasi puolestamme ja antamiemme ohjeiden mukaan sopimusperusteisesti. Varmistamme aina tällaisissa tapauksissa, että tietojasi säilytetään ja käsitellään vain sopimuksessamme olevaan tarkoitukseen, ja että tiedot tuhotaan heti käsittelyn jälkeen.

Krapin Paja voi luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, kuten poliisille ja muille viranomaisille, jos asia koskee rikoksen tutkintaa tai Krapin Paja on muutoin velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

 1. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS JA POISTAMINEN

Krapin Paja suojaa tietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein esimerkiksi katoamisen, muuntumisen tai oikeudettoman pääsyn varalta. Mukautamme turvatoimenpiteemme vastaamaan teknologian jatkuvaa kehittymistä.

Poistamme henkilötiedot soveltuvan lain mukaisesti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tietoja kolme (3) vuotta, poistamme/korjaamme asiakasrekisterissämme olevan virheellisen tiedon, tai poistamme tiedot, kun perusteita tietojen käsittelylle ei enää ole. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset on kuvattu yllä kohdassa 3 ja tietosuojaehdoissa.

 1. MUUT SOVELLUKSET/SIVUSTOT

Palvelut saattavat sisältää linkkejä muihin sovelluksiin ja/tai sivustoihin, joita Krapin Paja ei ylläpidä. Tämä tietosuojakäytäntö soveltuu ainoastaan palveluiden käyttöön. Krapin Paja ei vastaa linkitettyjen sovellusten/sivustojen sisällöstä tai näiden sivustojen omistajien tai ylläpitäjien mahdollisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

 1. HENKILÖTIETOJEN MUUTTAMINEN, POISTAMINEN JA TARKASTAMINEN

Krapin Paja varmistaa, että Krapin Pajan henkilökunnalla ja niillä yhteystyökumppaneillamme, jotka henkilötietoja käsittelevät, on selkeät ohjeet henkilötietojen käsittelyä varten, ja määrittelee ne tarkoitukset, joita varten yhteistyökumppanimme saavat henkilötietoja käsitellä. Jos henkilötietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksista Krapin Pajalle lähettämällä viestin osoitteeseen anu.uhlenius@krapinpaja.fi. Krapin Paja ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat siitä, että tiedot ovat vanhentuneita tai epätäsmällisiä, jos olet laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen.

Krapin Paja korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan itse tämän. Sinulla on myös oikeus saada maksutta kopio itseäsi koskevista henkilötiedoista, joita käsittelemme. Tällainen tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitettuna: Tietosuojavastaava, Tuusulanjärven tapahtumat Oy, Rantatie 2, 04310 Tuusula sinun allekirjoittamana, oikeaksi todistettuna ja sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi (jota käytetään viestinnässä Krapin Pajan kanssa). Kopio henkilötiedoista lähetetään rekisteröityyn osoitteeseesi yhden kuukauden kuluessa siitä, kun Krapin Paja on vastaanottanut pyyntösi. Huomioithan, että kotipaikkasi voi vaikuttaa siihen, kuinka usein sinulla on oikeus saada tällainen kopio.

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi myöhempään henkilötietojesi käsittelyyn (ei taannehtivasti) ottamalla yhteyttä anu.uhlenius@krapinpaja.fi, jolloin Krapin Paja lopettaa henkilötietojesi käsittelyn, mikäli laki ei vaadi meitä säilyttämään tietoja (esim. majoituskorttien säilyttäminen 1 vuosi). Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta käsittelyyn, johon Krapin Pajalla on oikeus ilman suostumustasi (esimerkiksi tekemiesi varauksien täyttämiseen), mutta se voi kuitenkin aiheuttaa palveluiden huonontumista asiakaspalvelutilanteissa, kun tietojasi ei löydy järjestelmästämme.

 1. LUOVUTTAMINEN

Jos myymme, uudelleenjärjestelemme tai muutoin luovutamme liiketoimintamme joko kokonaan tai osittain, voidaan henkilötietosi luovuttaa samanaikaisesti.

 1. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huomautuksia Krapin Pajan suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn ja sen tietosuojaehtojen ja soveltuvan lainsäädännön noudattamiseen liittyen, olethan yhteydessä Krapin Pajaan sähköpostitse anu.uhlenius@krapinpaja.fi tai postitse osoitteella Tietosuojavastaava, Tuusulanjärven tapahtumat Oy, Rantatie 2, 04310 Tuusula.